Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Indiana - United States

Hội viên
Tên tài khoản:
Marianhu
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
31
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I want someone calm both inside and outside, an honest, loving, caring, trustworthy, hardworking, Godfearing, kind, romantic, passionate, kidloving, generous and respectful. Someone who I have trust, honesty and faith in hi

Hội viên
Tên tài khoản:
AdamHandsomalot
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
41
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I like making friends. Start there. Im a good guy. Friendly with everyone. Wont ever do you wrong. The key to a successful relationship is to be open and honest. So talk to me.

Hội viên
Tên tài khoản:
Stony
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
36
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

I'm looking for my soulmate. Someone to come to my gigs. Someone to go with me to the movies.

Hội viên
Tên tài khoản:
dang78
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
36
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

Looking for long term relationship and get married at any time and having children

Hội viên
Tên tài khoản:
MariaD13
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
36
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

Long term, trust worthy, honest and God fearing relationship who will take good care of me

Hội viên
Tên tài khoản:
Justinanguyenthoa
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
39
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

I would like to find my best friend. Someone who inspires the best out of me. Someone I can totally trust, confide and lean on. I would like to have that passion that is so powerful that it can't be broken despite of the trials and triumphs that we might face together.

Hội viên
Tên tài khoản:
Nhudang
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
31
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

812 888 8494 you can text me up if you here for somethings seroius only

Hội viên
Tên tài khoản:
Mercy
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
28
Nơi cư ngụ:
Albany, Indiana, United States
Người cần tìm:

Looking for honest and reliable person that don’t use to lie because what I hate most is lie so I don’t lie to anybody.

Hội viên
Tên tài khoản:
mercylam
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
29
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

i am looking for lover to plan our life future together

Hội viên
Tên tài khoản:
KhanhDB
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
36
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

Kiem ban gai tam su tro chuyen. O my hay VN deu duoc.

Hội viên
Tên tài khoản:
Stony2112
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
28
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

My soul mate. Someone who I can spend the rest of my life with

Hội viên
Tên tài khoản:
Pjmanh (Không hoạt động)
Hội viên
Tên tài khoản:
MariaN
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
31
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

Looking for a good loving caring man that will always understand and respect me as his wife, who will be honest and trust worthy no cheating

Hội viên
Tên tài khoản:
Theresaminnick
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
52
Nơi cư ngụ:
Evansville, Indiana, United States
Người cần tìm:

i am seeking for a truthful, caring, honest and good man who will love me till the end of time

Hội viên
Tên tài khoản:
leharry
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
51
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

Hopefully to meet someone nice with whom I can spend the rest of my life with her..

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật