Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Indiana - United States

Hội viên
Tên tài khoản:
Maria009
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
32
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I want a serious and long term relationship that involves commitment that will lead to marriage with the right man for me.

Hội viên
Tên tài khoản:
Anthony0101
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
34
Nơi cư ngụ:
Austin, Indiana, United States
Người cần tìm:

Chỉ cần em ở cạnh anh và chung thuỷ. Chỉ nhiêu đó là đủ

Hội viên
Tên tài khoản:
dungjle
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
53
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

Ánh tìm kiếm người phụ nữ tử tế cho người phụ nữ tử tế cho bạn bè và sau đó kết hôn. một người phụ nữ thể hiện tình yêu và sự chăm sóc tốt. Anh muốn một người phụ nữ bên mình suốt đời

Hội viên
Tên tài khoản:
Harry212
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
47
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

i am looking for a long relationship that will lead us to everlasting relastionship

Hội viên
Tên tài khoản:
Ndhiep (Không hoạt động)
Hội viên
Tên tài khoản:
nnnguyen
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
25
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

Chỉ cần biết yêu thương, hiểu và chia sẻ mọi điều với mình. Mình đôi lúc nóng tính, chỉ cần bạn ôm cái là hết liền à

Hội viên
Tên tài khoản:
marianh
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
30
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

Caring, open minded, self esteem and achievements.... Hmm kissing and sitting at the forefront telling each other sweet things.

Hội viên
Tên tài khoản:
Mreal
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
51
Nơi cư ngụ:
Greenfield, Indiana, United States
Người cần tìm:

Love or friendship. I just want a sweet and honest girl

Hội viên
Tên tài khoản:
Countryboy69
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
53
Nơi cư ngụ:
Austin, Indiana, United States
Người cần tìm:

A good hearted woman who is faithful, respectful, loving, caring, loyal, and a good commutator and listener, who becomes my best friend and wife for the rest of my life, and willing to work together to achieve what ever we desire in this life.

Hội viên
Tên tài khoản:
MesserDoris
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
57
Nơi cư ngụ:
Atwood, Indiana, United States
Người cần tìm:

Hiking ,sporting, cooking, joking,lover, watching TV gaming

Hội viên
Tên tài khoản:
GaryCork
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
61
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

seeking for a serious relationship A woman who can hold her own when it comes to matters of the heart,lol.

Hội viên
Tên tài khoản:
JDHGHXX
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
29
Nơi cư ngụ:
Amo, Indiana, United States
Người cần tìm:

ABOUT ME AND MY LOVEABOUT ME AND MY LOVEABOUT ME AND MY LOVEABOUT ME AND MY LOVEABOUT ME AND MY LOVEABOUT ME AND MY LOVE

Hội viên
Tên tài khoản:
Marianhudang8211
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
31
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I want someone calm both inside and outside, an honest, loving, caring, trustworthy, hardworking, Godfearing, kind, romantic, passionate, kidloving, generous and respectful. Someone who I have trust, honesty and faith in him.

Hội viên
Tên tài khoản:
nhumaria
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
32
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I want someone calm both inside and outside, an honest, loving, caring, trustworthy, hardworking, Godfearing, kind, romantic, passionate, kidloving, generous and respectful. Someone who I have trust, honesty and faith in him..

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật