Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Indiana - United States

Hội viên
Tên tài khoản:
Mercy
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
30
Nơi cư ngụ:
Albany, Indiana, United States
Người cần tìm:

Looking for honest and reliable person that don’t use to lie because what I hate most is lie so I don’t lie to anybody.

Hội viên
Tên tài khoản:
mercylam
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
30
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

i am looking for lover to plan our life future together

Hội viên
Tên tài khoản:
KhanhDB
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
38
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

Kiem ban gai tam su tro chuyen. O my hay VN deu duoc.

Hội viên
Tên tài khoản:
Stony2112
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
29
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

My soul mate. Someone who I can spend the rest of my life with

Hội viên
Tên tài khoản:
Pjmanh (Không hoạt động)
Hội viên
Tên tài khoản:
MariaN
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
33
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

Looking for a good loving caring man that will always understand and respect me as his wife, who will be honest and trust worthy no cheating

Hội viên
Tên tài khoản:
Theresaminnick
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
54
Nơi cư ngụ:
Evansville, Indiana, United States
Người cần tìm:

i am seeking for a truthful, caring, honest and good man who will love me till the end of time

Hội viên
Tên tài khoản:
leharry
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
53
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

Hopefully to meet someone nice with whom I can spend the rest of my life with her..

Hội viên
Tên tài khoản:
Ryan0012
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
23
Nơi cư ngụ:
Nappanee, Indiana, United States
Người cần tìm:

A good, sweet, kind, fun, beautiful woman who can be strong when she needs to be and sensitive when she wants to be

Hội viên
Tên tài khoản:
Emmanuel
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
44
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I want someone calm both inside and outside, an honest, loving, caring, trustworthy, hardworking, Godfearing, kind, romantic, passionate, kidloving, generous and respectful. Someone who I have trust, honesty and faith in him...

Hội viên
Tên tài khoản:
MarianhuDang
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
33
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I want someone calm both inside and outside, an honest, loving, caring, trustworthy, hardworking, Godfearing, kind, romantic, passionate, kidloving, generous and respectful. Someone who I have trust, honesty and faith in him...

Hội viên
Tên tài khoản:
Marianhu821
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
33
Nơi cư ngụ:
Fort Wayne, Indiana, United States
Người cần tìm:

I want someone calm both inside and outside, an honest, loving, caring, trustworthy, hardworking, Godfearing, kind, romantic, passionate, kidloving, generous and respectful. Someone who I have trust, honesty and faith in him...

Hội viên
Tên tài khoản:
abeerr
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
27
Nơi cư ngụ:
Angola, Indiana, United States
Người cần tìm:

tôi ở đây để gặp những người bạn mới, hãy viết thư cho tôi để biết thêm thông tin về tôi

Hội viên
Tên tài khoản:
Trangynh
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
30
Nơi cư ngụ:
Indianapolis, Indiana, United States
Người cần tìm:

After i broke up with ex, I decided to stay away from men, but now decided to give myself another chance, because I think that it’s time for me to get my missing rib, I need a honest, caring, loving man in my life. I am tired of being alone, I am an honest woman, that doesn’t like to share when in a relationship.

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật