Đăng ký

Email / Tên truy cập: Viết không có dấu, các chữ Đ thì viết thành chữ D(ví dụ tên Đăng Điền, bạn ghi DangDien). Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com)

Mật khẩu *: ghi ít nhất 4 ký tự hay số(ví dụ tên họ hay năm sinh, không có dấu, không có khoãn trống)

Xác nhận mật khẩu *: ghi giống y chang ô Mật khẩu

Tên tài khoản *: ghi tên họ của bạn, kèm theo tháng hoặc năm sinh (không có dấu, không có khoãn trống, ví dụ: ngoctrinh56, tunglam2828)

Nếu như có ai chọn Email / Tên truy cập / Tên tài khoản, thì bạn phải đổi tên khác, bằng cách thêm 1 hay 2 số nào đó vào cuối

Vietdating không liên kết với bất cứ công ty bảo hiểm hay app hẹn hò nào để lấy tiền của bạn. Bạn đăng ký vào đây là hoàn toàn miễn phí. Đừng để kẻ lừa đảo lấy tiền của bạn. Hãy gọi 0908731434. Bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí 24/24

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật