Đăng ký

Email / Tên truy cập: Nếu chưa có địa chỉ email, bạn ghi họ và tên của bạn (không có dấu, không có khoãn trống), kèm theo số nào đó, hay số điện thoại, cộng thêm @gmail.com hay @yahoo.com (ví dụ: tunglam2828@gmail.com, ngoctrinh56@gmail.com)

Mật khẩu *: ghi ít nhất 4 ký tự hay số(ví dụ tên họ hay năm sinh, không có dấu, không có khoãn trống)

Xác nhận mật khẩu *: ghi giống y chang ô Mật khẩu

Tên tài khoản *: ghi tên họ của bạn, kèm theo tháng hoặc năm sinh (không có dấu, không có khoãn trống, ví dụ: ngoctrinh56, tunglam2828)

Nếu như có ai chọn Email / Tên truy cập / Tên tài khoản, thì bạn phải đổi tên khác, bằng cách thêm 1 hay 2 số nào đó vào cuối

Nếu bạn có vấn đề cần giúp đỡ tư vấn nhắn vào zalo số: 0908731434

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)