• uyengo
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 years ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 09/03/2016


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
31
Country:
Viet Nam
City:
Gia Lai
Zip Code:
011
Headline:
tim nguoi tin
About:
Là một người có một chút lắng nghe, một chút khoang dung, một chút nhẫn nại. Biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Những điều không biết sẽ cố gắng học hỏi và tiếp thu. Là người sống tình cảm, dễ khóc, dễ cười. Cần một người tốt tính,có thể thấu hiểu, có thể khoang dung, có thể san sẻ.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 825
  • Block member