• ufovn
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 17 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
30
Country:
Viet Nam
City:
Tây ninh
Zip Code:
011
Headline:
tìm tri kỷ , tri âm ,
About:
Trời ơi ít nhất là 50 chử bít ghi cái gì cho đủ 50 chử trời, thôi nhiêu đây chắc dư 50 chử rồi, thấy cũng không khó khăn kiếm 50 chử lắm, vãi thật............. trời ạ nhiêu đó ra nhấn submit vẫn chưa được nữa , khổ thiệt chứ. Huhu. Nhiêu đây chắc đủ rồi. Bết thiệt chứ
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 228
  • Block member