Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Ohio - United States

Hội viên
Tên tài khoản:
dungrau5665
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
68
Nơi cư ngụ:
Strongsville, Ohio, United States
Người cần tìm:

Không cần đẹp lắm chỉ mong chung thủy để cùng nhau đi hết đoan đường còn lai

Hội viên
Tên tài khoản:
Binh7474
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
54
Nơi cư ngụ:
Cleveland, Ohio, United States
Người cần tìm:

Một người phụ nữ tuyệt vời, người có thể tin tưởng và ủng hộ tham vọng của tôi trong cuộc sống bởi vì tôi là một người đàn ông đầy tham vọng.

Hội viên
Tên tài khoản:
Binh747
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
54
Nơi cư ngụ:
Cleveland, Ohio, United States
Người cần tìm:

I would love a supportive woman, loving and kind. A woman who can take care of my child and make me a better man

Hội viên
Tên tài khoản:
benpes
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
64
Nơi cư ngụ:
Cleveland, Ohio, United States
Người cần tìm:

I am looking for someone honest and faithful. I can spend the rest of my life with, and I am will to relocate, as soon as I find her.

Hội viên
Tên tài khoản:
Maxlove12
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
34
Nơi cư ngụ:
Canton, Ohio, United States
Người cần tìm:

I’m new here I want wife please massage me single mom or single girl

Hội viên
Tên tài khoản:
Bao747
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
53
Nơi cư ngụ:
Cleveland, Ohio, United States
Người cần tìm:

Một người phụ nữ dũng cảm, luôn ủng hộ và yêu thương chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai của mình

Hội viên
Tên tài khoản:
Joshk614
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
41
Nơi cư ngụ:
Columbus Grove, Ohio, United States
Người cần tìm:

A great woman to enjoy life with and to have fun and be adventurous

Hội viên
Tên tài khoản:
Hayden12
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
31
Nơi cư ngụ:
Columbus Grove, Ohio, United States
Người cần tìm:

True lovenssndnnzx a zndnsndsjcjdjxna an end ssnsndnsksnsnsn

Hội viên
Tên tài khoản:
Ching237
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
49
Nơi cư ngụ:
Cleveland, Ohio, United States
Người cần tìm:

Looking forward to meet my better half a good woman who can be with me all my life I need I woman who can take care of my son and be honest to me

Hội viên
Tên tài khoản:
Japhet219
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
48
Nơi cư ngụ:
Cleveland, Ohio, United States
Người cần tìm:

Good, free hearted, caring and most especially a goal getter

Hội viên
Tên tài khoản:
Michael7
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
54
Nơi cư ngụ:
Orangeville, Ohio, United States
Người cần tìm:

someone who is so glad to share, so glad to help and give,someone who i can share my thoughts with and who will makes me feel special and brings out the best in me......Someone who tries to understand me even when they haven"t got a clue. Someone that would be ready to give so much of herself and can do anything, go anywhere, and sacrifice anything she has for sake of LOVE. I want the kind of relationship that could leads to marriage.

Hội viên
Tên tài khoản:
Yiselaven
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
25
Nơi cư ngụ:
Ada, Ohio, United States
Người cần tìm:

I want a lovely caring man who will love and trust me

Hội viên
Tên tài khoản:
Holly47 (Không hoạt động)
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật