• coiqhna
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
21
Country:
Viet Nam
City:
Khánh Hòa
Headline:
Kết bạn làm quen nói chuyện tâm sự
About:
Vui vẻ hòa đông thích xem phim đi dạo ngồi cf cùng bạn bè.
Không thích người lợi dụng tham lam coi trọng lợi ích củng mình
Cảm ơn mọi người đã em
Kb nc tâm sự vs mh nhé
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 118
  • Block member