Ca Dao Học Đời...???

"Học giỏi làm vua,học dốt luôn làm cỏ"
"Ta giàu ta ăn 1 chắt, mi nghèo chớ nhìn bụng ta ăn".
"Hoa hồng luôn ở trong vườn ta vào ta hái,bẻ cành tặng chơi"
"Em ơi nước mặng sao đành,Em mà bỏ ngọt tháng sau bay hàm"
"Ngậm ngừ em nói năng chi,Em.ù.u.ú Em theo thằng nào"
"Có tiền là có nhiều Em,Có tình Là có,cho không ai cần"

Tặng các bạn bài ca dao xã chơi, lục không có trong sách đâu,sáng tác của tui đó,chấm điểm nhé,bà con mặc dù có mấy câu quen thuộc nhưng mà thời này thì không có cái câu này nữa,

" Thắng thì làm vua, Thua thì làm giặc ",bởi vì khi xưa còn chiến tranh thì còn áp dụng câu này, còn thời này, chiến tranh bằng sách vở, người ta luôn đưa học giỏi đi đầu...có thể vài bữa nửa tôi sẽ áp dụng câu ngược.... " Học dốt Luôn làm Vua, Học Giỏi luôn làm ăn mày"

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương