• Tranthicamthuy
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 months ago

Albums (1)
Default (1)
Posted on 03/22/2017
Friends (2)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Hcm
Headline:
Tìm bạn trai nước ngoài
About:
Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt nam tôi là người rất thân thiện và hoà đồng, mong muốn tìm được người bạn sẽ chia tâm sự và thấu hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau và không dối lừa trong tình yêu. Tôi là người rất chung thủy nên mong muốn tìm bạn yêu thương tôi thật sự sẵn sàn chở che tôi và không lăng nhăn
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 3107
  • Block member