• Thy1978
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 11/09/2017


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
40
City:
Taichung
Zip Code:
0886
Headline:
Tìm bąn lau dai
About:
Minh tin tinh vui ve và hoà đông,minh so thich nâu an ,thê thao ,du lich,xem phim,nghe nhac,và biet lo cho gia đinh,vê tinh cam kg thích đua gion,minh muon tim bąn thât tình chân that ,hien hoà,biêt tôn trong đôi phuong, tin tình hôp se tiên xa hon,mình kg thích nhung nguoi gia gioi va luong gat, kg chân chính thì đung tim minh ,chi phi thoi gian, xin cam on
Language:
Vietnamese, Chinese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 498
  • Block member