• ThanhHang96
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chí Minh
Zip Code:
011
Headline:
kết bạn
About:
Mình tên Hằng, sinh năm 96, mình mong muốn kết bạn người Việt để dễ dàng trao đổi ngôn ngữ. Mình đã học tiếng Đức được 3 tháng, tiếng Đức thật khó nên mình gặp nhiều vấn đề khi biết ngôn ngữ này, mình muốn đến Đức để đi học. Mình rất vui được biết các bạn.
Language:
German, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 371
  • Block member