• Taylor
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 0

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
28
Country:
United States
State:
California
City:
Midway
Headline:
Đáng iu
About:
Hoà đồng xung quanh. Một người rất thân thiện. Yêu không tuổi tác. Vì người yêu sẵn lòng làm tất cả. Đang tìm kiếm một nữa của mình hiện tại. Vẫn còn đang học hỏi trong cuọc sônga.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Slim
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Socially
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Family
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 57
  • Block member