• PhanBaouyen39
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
37
Country:
Viet Nam
City:
Tphcm
Headline:
Tim người ban trai nước ngoài
About:
Tim bạn trai VN, song ở nước ngoài,toi da li hon 10nam,và có 2con gai, toi không phân biệt tuổi tác, vui vẻ ,hoà dong, biết chia sẻ, va cùng tôi lam lai tu dau, và cung tôi di den hết cuộc doi này n này nhé.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Please tell
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
With kids
Social:
The life of the party
TV:
Sports Nut
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Yes - at home full-time
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Self-employed
Occupation:
Other
Income:
$450 - $650 (month)
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
Never
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Travel
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 610
  • Block member