• Ngoisaonho
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
30
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chí Minh
Zip Code:
011
Headline:
Tìm bạn
About:
Mình cảm thấy rất nhỏ bé so với thế giới rộng lớn bao la ở ngoài. Mình cũng rất dễ gần, và mang lại cảm giác gần gũi cho mọi người. Mong là tìm được người bạn chân thành. Mọi sự vẫn phải tuỳ duyên nha. Cám ơn mọi người.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1432
  • Block member