• NgocTinh123
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): yesterday

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
34
Country:
Viet Nam
City:
Tây Ninh
Zip Code:
011
Headline:
Looking for marrige
About:
Cô gái độc thân, 34t. đơn giản, tìm mối quan hệ nghiêm túc để đi đến hôn nhân, xây dựng gia đình. Mong gặp được người để cùng đi hết quãng đường còn lại. Một người quan tâm, chia sẽ những vui buồn của cuộc sống
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 615
  • Block member