NGUYENMY170892 - Vietnam: Tìm bạn đời lớn tuổi

  • Lần cuối vào đây vài năm trước
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Vietnam
Mục tiêu:
Tìm bạn đời lớn tuổi
Câu mở đầu:
TÌM NGƯỜI BẠN ĐỜI CHÂN THÀNH
Người cần tìm:

TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM! CẦN TÌM NGƯỜI BẠN ĐỂ TIẾN ĐẾN HÔN NHÂN! KHOẢNG 35 ĐẾN 40 TỔI. CẦN TÌM NGƯỜI CÓ CÔNG VIỆC VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG ỔN ĐỊNH.

Tìm bạn bốn phương ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn bốn phương ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương
💖Tìm bạn bốn phương ở Úc 💙Tìm bạn bốn phương ở Canada 💚Tìm bạn bốn phương ở Đức 💛Tìm bạn bốn phương ở Pháp 💕Tìm bạn bốn phương ở Anh Quốc