• Linh2404
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 0

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
41
Country:
Viet Nam
City:
Mỹ Tho
Zip Code:
011
Headline:
Bạn tâm sự, người nước ngoài
About:
Năm nay được 41t rồi.
Càn tìm bạn để tâm sự chuyện vui buồn khi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi.
Hiện bây giờ có 2 người con
Tôi đang sống ở Thiện Trí - Cái Bè - Tiền Giang
Khi muốn tâm sự cùng tôi hãy liên hệ sdt: 01673612094
Tôi rraats vui khi có người cùng tâm sự chuyện vui buồn trong cuộc sống
Language:
German, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 100
  • Block member