• Kha_bingboong
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Cần thơ
Zip Code:
011
Headline:
Tìm bạn để kết hôn
About:
Vui vẻ, hoạt bát... mong tìm được đối tượng để tìm hiểu và kết hôn. Không yêu cầu điều kiện hay đặt ra bất cứ một tiêu chuẩn nhất định nào hết. Chỉ cần chân thành trong mối quan hệ , có thể làm quen và tìm hiểu nhau chân thành và rõ ràng, để có thể tạo nền tảng cho việc xây dựng mối quan hệ lâu dài trong tương lai
Language:
English, Vietnamese
Looking for:
Marriage
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Professional Life
Personal
Sense of Humor:
Friendly
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 963
  • Block member