• Hipham1789
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
19
Country:
United States
City:
Oarkville
Zip Code:
L4x1
Headline:
Kết bạn giao lưu
About:
Khi trưởng thành – không phải là tâm trở nên già đi, mà là khi nước mắt lưng tròng vẫn luôn giữ được nụ cười. Người ta khi trưởng thành sẽ học cách hiểu đời, không bộc lộ khuyết điểm, luôn lấy nụ cười để che lấp tất cả. Có những khổ cực, có những nỗi đớn đau cần bản thân dần dần tự tiêu tan, đừng nên tùy tiện bày tỏ hết với người khác. Bởi có những người sau khi nghe xong, không những không thể san sẻ giúp bạn mà còn phóng to sự việc, và gây tác dụng hoàn toàn ngược
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 83
  • Block member