• HTran
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 weeks ago

Member's profile


Friends (3)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Tp hồ chí minh
Headline:
Phù hợp với bản thân
About:
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý, người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.
Em mong duyên khởi sẽ đến bên em. Biết đâu hoa sẽ nở, sẽ thơm, sẽ rất đẹp. Em cũng sẽ may mắn có được tình yêu em mơ.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 2246
  • Block member