• Dudoan
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 3 days ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 12/11/2017
Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
29
Country:
Viet Nam
State:
Pennsylvania
City:
Allentown
Zip Code:
18104
Headline:
Tìm tình yêu
About:
Bình thường, ít nói Ko cờ bạc rượu chè hút sách. Sở thích duy nhất đọc sách. Hơi lười
Ai muốn làm quen thì nhắn tin vào địa chỉ doanhuudu@gmail.com
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 857
  • Block member