Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
26
Country:
Viet Nam
State:
Texas
City:
Dalat
Headline:
Lamquenlamtinh
About:
Ai dalat pmđã được phân loại và sắp xếp tổ chức một cách hệ thống, nhưng do có khối lượng quá đồ sộ, nên việc làm quen với những độc giả mới là không dễ. Vì vậy, trang chỉ mục này được lập ra để giúp bạn đọc có thể nhanh chóng tiếp cận với những nội dung mình quan tâm và nắm được cách thức hoạt độnt
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Please tell
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
Alone
Social:
Flirt
TV:
Sports Nut
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
No
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
Post-Graduate
Career:
Self-employed
Occupation:
Executive / Management
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 91
  • Block member