• Baongan288
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 6 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 01/09/2019


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
37
Country:
Viet Nam
City:
Ho chi minh
Headline:
Tim bạn tâm sự
About:
Tôi muốn tìm người bạn có thể nói chuyện cùng tôi, có thể hiểu về nhau, có thể chia sẽ và nói bất điều gì và quan trọng là niềm tin , tôn trọng lẫn nhau.
Tôi muốn tìm kiếm một nữa còn lại của tôi, nếu tôi không tìm được 1 nữa của tôi, tôi sẽ không bao giờ kết hôn.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Auburn
Ethnicity:
Asian
Body:
Fit
Height:
6' 5"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
With parents
Social:
The life of the party
TV:
News Junkie
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Part-time
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
Not political
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Family
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 122
  • Block member