• AnhThuyNgo
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 3 tháng

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
52
Quốc gia:
Vietnam
Thành phố (tĩnh):
Sai gon
Số vùng:
011
Câu mỡ đầu:
Tim người tram nam
Nội Dung:
Toi là một phu nữ nhan sac binh thường thoi. Chan thật, ghét gia doi. Quy trong cuộc song gia dinh.
Tim người dan ông vi tha, nhan hậu, thật long, biết tran quy va gìn giữ
mai am gia dinh. Một chút lang man va nghiem tuc .
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 3.33 Phiếu bầu: 3
  • Lượt xem: 4162
  • Chặn thành viên