Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Mỹ - United States

Vivian1234, 19830421, Edmond, Oklahoma, United States
Tên tài khoản:
Vivian1234
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
37
Nơi cư ngụ:
Edmond, Oklahoma, United States
Người cần tìm:

I'd like to become friends with people who are educated, humble, authentic, funny, have integrity, and live in U.S. I would highly appreciate you if you could take time to get to know me and like me for who I am. If you're interested, please drop me a line at alex_mom2009@yahoo.com. or send me an invite on Hangouts anhvy1983@gmail.com. Your cooperation and understanding are greatly appreciated.

Dr.ding-nguyen, 19650303, Los Angeles, California, United States
Tên tài khoản:
Dr.ding-nguyen
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
55
Nơi cư ngụ:
Los Angeles, California, United States
Người cần tìm:

A serious relationship that could lead to marriage

Long-Nguyen, 19650103, Los Angeles, California, United States
Tên tài khoản:
Long-Nguyen
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
55
Nơi cư ngụ:
Los Angeles, California, United States
Người cần tìm:

A serious relationship that could lead to marriage

Eggman, 19910403, Adelanto, California, United States
Tên tài khoản:
Eggman
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
29
Nơi cư ngụ:
Adelanto, California, United States
Người cần tìm:

Old and mature Vietnam woman to take care of and have a long time relationship with . Message me and we can talk. Your profile must have photos.

taisao, 19711231, Seattle, Washington, United States
Tên tài khoản:
taisao
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
48
Nơi cư ngụ:
Seattle, Washington, United States
Người cần tìm:

bạn có nhân cách, tư cách và tự trọng, giàu nghèo chẳng qua là địa vị tạm thời ngoài xã hội. không có miếng ăn thì đói chét nhưng không có xe hơi nhà lầu cũng không chết.

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Tìm bạn bốn phương blog 💝VD blog
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)