Theo tôi nghỉ phụ nữ Việtnam thích lấy chồng già lớn tuổi hơn mình ít nhất 15 đến 20 tuổi. Chồng lớn tuổi sẻ thuơng yêu mình nhiếu hơn.