Là phụ nữ thì ai cũng thích có chồng yêu thuơng mình, lo lắng cho mình, chìu chuộng, nâng niu như bông như hoa, thì sống ở đâu cũng được hạnh phúc.