Clip rất là hay và ý nghĩa, ở đâu củng phải đi làm thì mới có tiền, nhưng ở Mỹ thì em vẫn thích hơn, vì phụ nữ được tôn trọng.