Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Portland - United States

Hội viên
Tên tài khoản:
Purple_orchid
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Người cần tìm:

Looking for a nice and decent Vietnamese gentleman between age 40-46 that wants to meet a nice and decent Vietnamese lady.

Hội viên
Tên tài khoản:
triplejjj123
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Người cần tìm:

im looking for a friend in vietnam ho chi minh

Hội viên
Tên tài khoản:
minhthanh
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Hội viên
Tên tài khoản:
quocdang77
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Hội viên
Tên tài khoản:
jackiejohn
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Người cần tìm:

I am a Canadian living in the United States. I am divorced and have 3 grown children. I am financially secure and am a retired Mining Engineer. I own my home and spend 4 months of the year travelling. This year I wish to travel to Vietnam and spend time there. It is my hope to meet my dream there and eventually be married. My dream girl is between 35 and 45 years old. She loves life, the outdoors, travelling and just laying on the beach or snuggling on the couch watching a movie. She is confident, attractive and very active. My dream is both my best friend and my lover and I will help her with English and she will help me with Vietnamese.

Hội viên
Tên tài khoản:
nearlyend
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Người cần tìm:

tim nguoi ban doi cho minh sao kho qua ! su doi hoi cua quy ong qua cao

Hội viên
Tên tài khoản:
rafaelpdx
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Hội viên
Tên tài khoản:
davidtran
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Portland, United States
Người cần tìm:

song hoa ong vi tha va chan tinh

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật