Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Arizona - United States

Hội viên
Tên tài khoản:
Stekim50
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
26
Nơi cư ngụ:
Arizona City, Arizona, United States
Người cần tìm:

I have decided it is now time to make changes in my life.Hence,I have decided to seek out to find a very special person which I think might be one who one day may become my closest friend,lover and partner in marriage life. you can text me on Email to have a private chat and i will reply immediately
this is my email colonelstevenanderson@gmail.com or you can text me on Viber +233504951817 and you can also add me on Facebook using this my Facebook link
https://www.facebook.com/mb.arafat.5836
add me on one of this and i will be happy to reply you immediately, thanks

Tôi đã quyết định bây giờ là lúc để thực hiện những thay đổi trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tôi quyết định tìm kiếm một người rất đặc biệt mà tôi nghĩ có thể là người một ngày nào đó có thể trở thành người bạn, người yêu và bạn đời thân thiết nhất của tôi trong cuộc sống hôn nhân. bạn có thể nhắn tin cho tôi qua Email để trò chuyện riêng tư và tôi sẽ trả lời ngay lập tức
đây là email của tôi colonelstevenanderson@gmail.com hoặc bạn có thể nhắn tin cho tôi trên Viber +233504951817 và bạn cũng có thể thêm tôi trên Facebook bằng liên kết Facebook của tôi này
https://www.facebook.com/mb.arafat.5836
thêm tôi vào một trong những điều này và tôi sẽ vui lòng trả lời bạn ngay lập tức, cảm ơn

Hội viên
Tên tài khoản:
Huya0147
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
48
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

I am looking for a Honestly woman with a genuine heart, kind, caring , hardworking, smart, and beautiful,

Hội viên
Tên tài khoản:
Ildemaro
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
33
Nơi cư ngụ:
Black Canyon City, Arizona, United States
Người cần tìm:

Let do a easy recap of the 87th Masters Match, the place 8 previous Ga Bulldogs competed:Bubba Watson shot 77-76 towards pass up the slice by means of 6. Brian Harman didn fare considerably much better with his 2 rounds of 77-74. Kevin Kisner was ok just after an opening 72, nevertheless a 2nd spherical 77 within just the undesirable weather conditions suggests he neglected the weekend. Don fear, it becomes much better.

Hội viên
Tên tài khoản:
Thuy_Nathan
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
44
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

Looking for a life partner and looking for a honest woman with a genuine heart,kind, caring, hardworking,smart,and beautiful and someone that i can share dreams and achieve our life goals together

Hội viên
Tên tài khoản:
huy_kenald
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
44
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

i am looking for a woman who is smart, hardworking, dont lie and dont cheat on me. I want to meet a woman that is tolerance level and how far she can go in life , If she is willing to stick around when the going gets tough and she will be there for me and I will be there for her too when the going gets tough on us.

Hội viên
Tên tài khoản:
Michaelnguyen325
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
41
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

I'm looking for a honestly woman with a genuine heart, kind, caring hardworking smart and beautiful

Hội viên
Tên tài khoản:
Huyryan
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
65
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

I am looking for a Honestly woman with a genuine heart, kind, caring , hardworking, smart, and beautiful,

Hội viên
Tên tài khoản:
TVuong
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
71
Nơi cư ngụ:
Chandler Heights, Arizona, United States
Người cần tìm:

Just find some lady can provide the support and companionship as my needed

Hội viên
Tên tài khoản:
Padoski12
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
49
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

Looking for a life partner and looking for a honest woman with a genuine heart,kind, caring, hardworking,smart,and beautiful and someone that i can share dreams and achieve our life goals together

Hội viên
Tên tài khoản:
Georgenguyen233
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
41
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

I'm looking for a honestly woman with a genuine heart, kind, caring hardworking,smart and beautiful

Hội viên
Tên tài khoản:
Michael_Lu
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
58
Nơi cư ngụ:
Glendale, Arizona, United States
Người cần tìm:

I am looking for someone to love, cherish and appreciate. True love is very important to me. I just want someone who is real and knows what she wants on life. If you know what you are looking for, i am here for you

Hội viên
Tên tài khoản:
NguyenMichael44
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
50
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

I am looking for a Honestly woman with a genuine heart, kind, caring , hardworking, smart, and beautiful,

Hội viên
Tên tài khoản:
Kelvin_nguyen4210
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
41
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

Someone that can value what she got, some that can understand the meaning of true love. Well respected someone

Hội viên
Tên tài khoản:
James_nguyen_4210
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
41
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

một người bạn đời sẽ yêu và hiểu tôi cũng như biết định nghĩa thực sự của tình yêu đích thực

Hội viên
Tên tài khoản:
Michaelhuy
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
47
Nơi cư ngụ:
Tucson, Arizona, United States
Người cần tìm:

I am looking for a Honestly woman with a genuine heart, kind, caring , hardworking, smart, and beautiful,

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật