Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Albany - United States

Hội viên
Tên tài khoản:
georgewmaa
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Tôi tự nhận mình là một người đàn ông hoàn hảo, không đẹp trai nhưng bằng sự chân thành, từ bi, nghiêm túc, hiểu biết sâu sắc và chia sẻ, trân trọng mối quan hệ. Tôi muốn tìm phần còn lại của cuộc đời mình là một người phụ nữ nghiêm túc, hoạt bát, chân thành, yêu thương, trung thực và tôn trọng gia đình. Nghiêm túc mà nói, mối quan hệ lâu dài và hôn nhân đến với nhau để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, chăm sóc lẫn nhau khi cô ấy ốm, và ... dành phần còn lại của cuộc sống của chúng tôi với nhau.

Hội viên
Tên tài khoản:
georgemmh
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Tôi tự nhận mình là một người đàn ông hoàn hảo, không đẹp trai nhưng bằng sự chân thành, từ bi, nghiêm túc, hiểu biết sâu sắc và chia sẻ, trân trọng mối quan hệ. Tôi muốn tìm phần còn lại của cuộc đời mình là một người phụ nữ nghiêm túc, hoạt bát, chân thành, yêu thương, trung thực và tôn trọng gia đình tôi. Nghiêm túc mà nói, mối quan hệ lâu dài và hôn nhân đến với nhau để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, chăm sóc lẫn nhau khi cô ấy ốm, và ... dành phần còn lại của cuộc sống của chúng tôi với nhau.

Hội viên
Tên tài khoản:
roseangel
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

i looking for serious relationship that we lead to marriage , Im not interested and hate dirty chat and picture,i dont looking sex patner,normal communication and be positif thinking,no negativ comment

Hội viên
Tên tài khoản:
stevewood112
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Im Steve by name and am new here on the site, Im a good and caring man would will love to meet an honest woman to settle down with and start a new life together....I like swimming, watching America football..

Hội viên
Tên tài khoản:
georgema
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Tôi tự nhận mình là một người đàn ông hoàn hảo, không đẹp trai nhưng bằng sự chân thành, từ bi, nghiêm túc, hiểu biết sâu sắc và chia sẻ, trân trọng mối quan hệ. Tôi muốn tìm phần còn lại của cuộc đời mình là một người phụ nữ nghiêm túc, hoạt bát, chân thành, yêu thương, trung thực và tôn trọng gia đình tôi. Nghiêm túc mà nói, mối quan hệ lâu dài và hôn nhân đến với nhau để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, chăm sóc lẫn nhau khi cô ấy ốm, và ... dành phần còn lại của cuộc sống của chúng tôi với nhau.

Hội viên
Tên tài khoản:
dieut
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

I'm never married before. I'm looking for a truthful beginning and a happy ending. He will be my soulmate who I can spend my time talking, discussing, relaxing, travelling. I travel whenever I have free time, but it is so lonely to see beautiful things, experience amazing culture alone. I love nature and animals but not definitely need to raise one. I'm well-educated and always try to be better. Thank you for reading.

Hội viên
Tên tài khoản:
georgemma
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Tôi tự nhận mình là một người đàn ông không hoàn hảo, không đẹp trai nhưng với sự chân thành, từ bi, nghiêm túc, hiểu biết sâu sắc và chia sẻ, trân trọng mối quan hệ. Tôi muốn tìm phần còn lại của cuộc đời mình là một người phụ nữ nghiêm túc, tràn đầy năng lượng, chân thành, yêu thương, trung thực và tôn trọng gia đình tôi. Nghiêm túc, mối quan hệ lâu dài và hôn nhân đến với nhau để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, chăm sóc lẫn nhau khi cô ấy bị bệnh, và ... dành phần còn lại của cuộc sống của chúng tôi với nhau.

Hội viên
Tên tài khoản:
georgemw
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Tôi tự nhận mình là một người đàn ông không hoàn hảo, không đẹp trai nhưng với sự chân thành, từ bi, nghiêm túc, hiểu biết sâu sắc và chia sẻ, trân trọng mối quan hệ. Tôi muốn tìm phần còn lại của cuộc đời mình là một người phụ nữ nghiêm túc, tràn đầy năng lượng, chân thành, yêu thương, trung thực và tôn trọng gia đình tôi. Nghiêm túc, mối quan hệ lâu dài và hôn nhân đến với nhau để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, chăm sóc lẫn nhau khi cô ấy bị bệnh, và ... dành phần còn lại của cuộc sống của chúng tôi với nhau.

Hội viên
Tên tài khoản:
speedme111
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

I m loving,caring and compassionate,i value loyalty, honesty, and I believe that one should always put the best effort into every endeavor,I am looking for a partner that is honest true and faithful, with a good heart and enjoys doing some of the things I do...

Hội viên
Tên tài khoản:
matthewnathan1133
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Im Matthew by name and am new here on the site ....Im here to meet an honest and caring woman to settle down with and start a new life together....I have a daughter

Im Matthew by name and am new here on the site ....Im here to meet an honest and caring woman to settle down with and start a new life together....I have a daughter

Im Matthew by name and am new here on the site ....Im here to meet an honest and caring woman to settle down with and start a new life together....I have a daughter

Hội viên
Tên tài khoản:
matthewnathan101
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Im Matthew by name and am new here on this site to meet an Honest and Caring woman to settle down with and start a new life together...

Im Matthew by name and am new here on this site to meet an Honest and Caring woman to settle down with and start a new life together...

Im Matthew by name and am new here on this site to meet an Honest and Caring woman to settle down with and start a new life together...

Im Matthew by name and am new here on this site to meet an Honest and Caring woman to settle down with and start a new life together...

Hội viên
Tên tài khoản:
matthewnathan112
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Im tìm kiếm người phụ nữ trung thực và chăm sóc để giải quyết với và dành phần còn lại của đời sống xã hội của tôi với cô ấy ...Im tìm kiếm người phụ nữ trung thực và chăm sóc để giải quyết với và dành phần còn lại của đời sống xã hội của tôi với cô ấy ...Im tìm kiếm người phụ nữ trung thực và chăm sóc để giải quyết với và dành phần còn lại của đời sống xã hội của tôi với cô ấy ...Im tìm kiếm người phụ nữ trung thực và chăm sóc để giải quyết với và dành phần còn lại của đời sống xã hội của tôi với cô ấy ...Im tìm kiếm người phụ nữ trung thực và chăm sóc để giải quyết với và dành phần còn lại của đời sống xã hội của tôi với cô ấy ...

Hội viên
Tên tài khoản:
matthewnathan111
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

Im honest and caring man and am here to meet the right woman to settle down with... Im honest and caring man and am here to meet the right woman to settle down with... Im honest and caring man and am here to meet the right woman to settle down with... Im honest and caring man and am here to meet the right woman to settle down with... Im honest and caring man and am here to meet the right woman to settle down with...

Hội viên
Tên tài khoản:
Richardtran
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

HO SO NAY LA LUONG GAT
Anh a single dad with two kids 17 and 19 years,a girl and boy. Am here in search of a true vietnamese woman whom i can spend the rest of my life with.Am a man who love and care for family and am look for a woman whom will love family so we can live together happily forever

Hội viên
Tên tài khoản:
bryan01phillip
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Albany, United States
Người cần tìm:

I can be a good role model. I found that you never know what your capabilities are until you continually try and push past your "limits" and into the amazing!! There you can do anything!!! In a relationship...I am Warm, Caring, Romantic, Loving and Totally Committed to One person! I believe in being Honest & Trusting...I'm not a jealous person and I have great Patience for most things!! I am Forgiving, Generous, Considerate and Supportive! I am generally a happy, person who loves life and the outdoors!

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật