Mình tên Thu Sương, sn 85, tính tình vui vẻ hòa đồng, cv giáo viên ở Bình Dương. Mong muốn kết bạn với các bạn nam tin Chúa, nghiêm túc và chân thành. Ai mến hãy gọi cho mình nhé ⓿❶❷❽❻❻❸❻❻❷❶