• wnstgbrt
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 2 năm

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
61
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Georgia
Thành phố (tĩnh):
Chatsworth
Số vùng:
30705
Câu mỡ đầu:
Looking for my soulmate
Nội Dung:
I like to think of myself as an optimistic individual. If life gives me lemons, I make lemonade. I'm a humorous person, so let me tell you, laughing is good for the heart and the mind! Are you attracted to a confident man? I trust strongly in myself as well as those around me.
Ngoại ngữ:
Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 478
  • Chặn thành viên