• tran231
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 16 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
47
Country:
Canada
State:
New York
City:
vancouver
Zip Code:
N/A
Headline:
tìm kiếm tình yêu của cuộc đời tôi
About:
HO SO NAY LA LUONG GAT
Am chỉ tự khiêm tốn của tôi và đang tìm bạn đồng hành của tôi rằng tôi sẽ sống với nhau cho phần còn lại của cuộc đời tôi,là một quý ông và tôi không tìm kiếm gặp khó khăn, tôi luôn lấy cuộc sống dễ dàng và cư xử tốt.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Social Butterfly
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Post-Graduate
Career:
Full-time
Occupation:
Manufacturing / Distributions
Personal
Interests:
Listening to Music
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1632
  • Block member