• tnuyen101
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 0

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
54
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Texas
Thành phố (tĩnh):
addison
Số vùng:
75001
Câu mỡ đầu:
friendship
Nội Dung:
my name is bill and i am a friendly and hard working man who is hoping to meet a woman with simple life style and good heart,i am a reserved man and very discipline too,my interest in sport is soccer and hand ball,i enjoy swimming too and gardening on a summer afternoon.
Ngoại ngữ:
Tieng Anh, Tieng Vietnam
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 534
  • Chặn thành viên