• thomas
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 8 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 05/10/2011


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
50
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
New Mexico
Thành phố (tĩnh):
albuquerque
Nội Dung:
Hello, I am seriously seeking a nice woman to marry and possibly have a family with as well.
I am an independent person with an open mind to people, places, and experiences.
I attend school, where I am working on a University degree and work full-time in the Federal Government.
Ngoại hình
Màu tóc:
Màu nâu đậm
Sắc tộc:
Mỹ trắng
Chiều cao:
6' 0"
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 2181
  • Chặn thành viên