Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
28
Country:
Viet Nam
City:
bac giang
Zip Code:
011
Headline:
biết yêu thương và chăm lo cho gia đình
About:
không ăn chơi, đua đòi, biết chăn sóc cho gia đình và bản thân
Language:
Japanese, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Other
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Sports Nut
Home and Family
Professional Life
Personal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Playing Sports
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 775
  • Block member