• phunu60
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
59
Country:
Viet Nam
City:
Vĩnh Long
Headline:
Hiiiiii
About:
Gbhvkoninugiyufxyvbku
Ghucyiguobuk cgjfyiku
H jvyyhilhikbfbjulohuuv
Hivyvioukubukbbilivgvk
ỴVviipvboillbiilbilj
Uivuvohilikvhiugiuguhutuvyyivobuubouilbubkhbkh jk kinlblublubjblubilbljnlibjlbkububkbuvk yvjvyiigygjvg. Kfykuvygiykubhkk yngvjvyvjuvuvlyvukbukbkubkvkyckvihk kbhkbuvkvykyvjhbhkvhtcyrxvkubjvygvjvjyuvjvuvjvyjvyivyjvyvjciyvkbubukvjyvycufyvjyyvjgcvyucuycjyviukvuyvjyvjvy
Language:
Spanish
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Please tell
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
With pets
Social:
Social Butterfly
TV:
Channel Hopper
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Travel
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 542
  • Block member