• philipsimon2012
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 2 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 06/07/2017


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
66
Quốc gia:
United Kingdom
Tiễu bang:
Alaska
Thành phố (tĩnh):
Liverpool
Số vùng:
011
Câu mỡ đầu:
I need true love who will love me for who i'm.
Nội Dung:
My name is Philip Simon i'm from Liverpool UK and have been living here all my life, i inherited my late father company before he died, i have one son Dave by name, Am into Real Estate buying and selling of houses and i do invest in house properties too....
Ngoại ngữ:
Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 4.00 Phiếu bầu: 1
  • Lượt xem: 782
  • Chặn thành viên