• oabdinh
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 1 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 01/15/2018
Bạn bè (1)


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
29
Quốc gia:
Viet Nam
Tiễu bang:
Florida
Thành phố (tĩnh):
West Palm Beach
Số vùng:
33413
Câu mỡ đầu:
Tìm bạn mới để giao lưu làm quen
Nội Dung:
Vui vẻ, dễ gần, dễ tiếp xúc.
Ít bạn, muốn tìm được 1 người bạn vui vẻ để .....
Thich du lịch .....
Không thuốc lá, religion ....

Vui vẻ, dễ gần, dễ tiếp xúc.
Ít bạn, muốn tìm được 1 người bạn vui vẻ để .....
Thich du lịch .....
Không thuốc lá, religion ....
Ngoại ngữ:
Tieng Anh, Tieng Vietnam
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 917
  • Chặn thành viên