• ngocdiem
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 0

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
32
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Wisconsin
Thành phố (tĩnh):
Kenosha
Nội Dung:
How's it going men?
My name's Diem (Ngoc Diem), I'm 26 yrs old, charm and sexy. I wanna find a Vietnamese men to talk and play with me on the bed. I hope i can find good boyfriends who are Vietnamese American men, strong in love and xxx
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu đen
Màu tóc:
Màu đen
Sắc tộc:
Á đông
Hình dáng:
Trung Bình
Chiều cao:
1m63(5' 4)"
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 966
  • Chặn thành viên