• ndaisy244
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 1 years ago

Member's profile


Friends (1)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
32
Country:
Viet Nam
City:
Quang Nam
Headline:
084012345678
About:
Thật hi vọng ở một thời điểm nào đó có thể tìm thấy một người thích hợp với mình, cái gì cũng vừa vặn bù đắp cho nhau, chiều cao cũng hòa hợp, mấy lúc cãi nhau dù căng thẳng đến thế nào cũng sẽ chắc chắn rằng đối phương không bỏ mình đi, không giận quá hóa rồ ....
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 548
  • Block member