• namastey123456
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 10 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
My album (1)
Ngày đăng 03/08/2009


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
44
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Florida
Thành phố (tĩnh):
florida
Nội Dung:
I have recieved your name and mail from englishtag. I want to become your best friend.if you agree my proposal. I am waiting for you sms and emal or letter.

postall address
laxmi prasad shahi
house no.163,lakhgalli
ward no.19,damai toel
kathmandu,Nepal.
I have recieved your name and mail from englishtag. I want to become your best friend.if you agree my proposal. I am waiting for you sms and emal or letter.

postall address
laxmi prasad shahi
house no.163,lakhgalli
ward no.19,damai toel
kathmandu,Nepal.
Ngoại ngữ:
Tieng Anh
Ngoại hình
Màu mắt:
Xin cho biet
Màu tóc:
Xin cho biet
Sắc tộc:
Xin cho biet
Lối sống
Hút Thuốc:
Xin cho biết
Uống Rượu:
Xin cho biết
Gia đình
Hôn nhân:
Xin cho biết
Con cái:
Xin cho biết
Muốn Có Con:
Xin cho biết
Sự Nghiệp
Học vấn:
Xin cho biết
Nghề nghiệp:
Xin cho biết
Việc làm:
Xin cho biết
Thu nhập:
Xin cho biết
Cá nhân
Đi lể:
Xin cho biết
Quan điểm chính trị:
Xin cho biết
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 1787
  • Chặn thành viên