• mytram
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 years ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Bình phước
Zip Code:
011
Headline:
25 đến 30 tuổi
About:
rất dể tính. không thích nịnh nọt. thích đi du lịch. Thích ăn đồ ngọt. vi mình hơi mập.
Người mình tìm thì à không cần phải đẹp vì mình vốn dĩ cũng không đẹp. dể gần. Vui vẽ. Chấp nhận được tật xấu của mình.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 298
  • Block member