morningsmiles - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây cách đây rất lâu
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
San Jose, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
Em looking for a long term relationship
Người cần tìm:

Em looking for someone who is tired of being alone, someone who wants to love and to be loved. someone who knows how to treat a woman, a true gentle lady. someone who knows what he wants.....someone who does not want to settle for the less and always looks for more. someone who loves kissing and cuddling. someone who loves a warm bed and a sexy woman on it. Em looking for a long term relationship that could lead to marriage.

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)