• moamoa
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 3 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
27
Country:
Viet Nam
City:
Rach Gia
Zip Code:
011
Headline:
tìm người mua nhà cho ở . ^^
About:
Cần một người hiểu , giúp đỡ và thoát ế ...... Thật ra là cần một người để kết hôn . Đạo đức tốt, là đàn ông đúng nghĩa....hiểu va cảm thông mọi việc.......Đang chênh vênh, chơi vơi ......tự bơi, cần một người vớt lên haha......rất thật tình và dễ thương .....ahihi .

Need someone to understand, help and escape loneliness ...... Really need someone to marry. Good morals, men are true sense .... understand and sympathize everything ....... are wandering, playing with ...... swimming alone .... are very carpet Need someone come to pick up ..... very real and cute ..... ahihi.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
Dramas
Home and Family
Have Kids:
No
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
Some High School
Career:
Part-time
Occupation:
Sales / Marketing
Personal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Travel
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 2123
  • Block member