Sponsored links:

Quà của thành viên


Coffee

Người gởi:
Hue10
Nội dung:
Xin Chao
Ngày gởi:
11/21/2018 10:25 pm

Coffee

Người gởi:
yennguyen2388
Nội dung:
Yến làm quen kết bạn với nhau đuợc không? Yến đang sống ở pholyda buồn lắm mình có thể kết bạn tâm sự vụi buồn!!
Yến trẻ hơn tuổi thật.nhung đường tình lận đận.chua có người chia sẻ tâm tư với nhau.yen hiền Trung bình mọi mặt chỉ toi là không ai chịu làm bạn! buồn lắm
Xin lỗi nói chuyện với anh ma chỉ nói chuyện......
Nếu anh có điệu hay ý đẹp có thể mail Nguyenyen23880@g mail.com
Ngày gởi:
10/16/2016 07:52 am

Coffee

Người gởi:
yennguyen2388
Ngày gởi:
10/16/2016 07:44 am