• louanne
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
23
Country:
France
City:
paris
Zip Code:
75019
Headline:
011
About:
dong tình cãm voi ban bè , tính cách de men dáng yeu , tính tình hoat bát lanh loi , làm viec chuyen can hay nói chuyen sen súa . Sau sac nhung thuong hay ngu ngo dau diem suy nghī that ,
mình luôn là một người tốt, rộng lượng với tất cả mọi người, mình có nhân cách thật mạnh mẻ và tốt đẹp, với sự đức độ của mình sẽ sớm được nguoi yeu thích
Language:
English, French, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 233
  • Block member