• kimhan94
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile


Friends (1)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
23
Country:
Viet Nam
City:
Cam Ranh
Headline:
Nice to meet you!
About:
Là một người đơn giản, thân thiện, dễ gần nhưng lại khó thân. Cần tìm một người tốt và có mối quan hệ nghiêm túc để kết hôn. Rất vui để làm quen với bạn ở đây. Chúc một ngày tốt lành.
Là một người đơn giản, thân thiện, dễ gần nhưng lại khó thân. Cần tìm một người tốt và có mối quan hệ nghiêm túc để kết hôn. Rất vui để làm quen với bạn ở đây. Chúc một ngày tốt lành.
Language:
English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1160
  • Block member